Úc nhận cảnh báo từ WHO về nguy cơ bùng phát dịch cúm sau Covid-19

Báo Việt Luận – Chuyên gia Ian Barr của WHO tin rằng dịch cúm sẽ quay trở lại vào năm 2022 và vấn đề duy nhất là mức độ nghiêm trọng của mùa dịch này, theo ông là rất khó để đánh giá ở giai đoạn này. Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Bệnh…

Úc nhận cảnh báo từ WHO về nguy cơ bùng phát dịch cúm sau Covid-19