Kiều hồi ở nước ngoài gửi về Việt Nam nhiều cỡ nào ?

Việt Nam có hàng triệu kiều bào sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Mỗi năm có hàng tỷ USD gửi về đều đặn. Con số này tăng dần đều qua từng năm, bấp chấp 2 năm covid 2020 và 2021.    Con số ngoại tệ gửi về tăng mạnh theo từng năm.…