Lời tâm sự về nghề nail của người Việt giữa trời Tây

Báo Việt Luận – Giới bình dân, người Việt mới định cư, du học sinh đi làm thêm… xem nghề này là cứu cánh để ổn định kinh tế, thực hiện được những ước mơ sáng lạng hơn. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, nghề nail đã mang về cho cộng đồng người…

nghề nail của người Việt ở trời tây