Úc viện trợ cho trẻ em Việt Nam 13, 7 triệu liều vắc xin vào tháng tư

Báo Việt Luận – Úc xác nhận có thể tặng khoảng 13,7 triệu liều vắc xin Covid-19 cho trẻ em chịu trách nhiệm vận chuyển và thanh toán tiền vận chuyển về Việt Nam. Ngày 26/3, Bộ Y tế đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc vắc xin Covid-19 do…

Úc viện trợ cho trẻ em Việt Nam 13, 7 triệu liều vắc xin vào tháng tư