Các lưu ý về visa kết hôn Úc trong thời Covid-19

Báo Việt Luận – Đại dịch COVID-19 kéo theo hàng loạt thay đổi về các chính sách thị thực Úc. Trong khi hồ sơ visa 820 sẽ được xét duyệt sớm hơn thì các hồ sơ xin thị thực kết hôn nộp ngoài nước Úc (visa 309) đang tạm ngừng xét trong thời gian…

Các lưu ý về visa kết hôn Úc trong thời Covid-19