Hướng dẫn xin visa và giấy miễn trừ cho cha mẹ đến Úc

Báo Việt Luận – Khi Úc đóng cửa biên giới, cha mẹ của công dân và thường trú nhân có thể nhập cảnh Úc nhưng phải đáp ứng điều kiện tiêm ngừa vaccine đầy đủ, xin visa cũng như giấy miễn trừ. Vậy các đối tượng này phải xin những loại visa gì và…

Hướng dẫn xin visa và giấy miễn trừ cho cha mẹ đến Úc