Giải pháp cho người giữ visa 485 bị “mắc kẹt” bên ngoài nước Úc

Báo Việt Luận – Trong bối cảnh biên giới Úc đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19, nhiều người giữ visa tốt nghiệp tạm thời (visa 485) không thể nhập cảnh Úc và đứng trước nguy cơ bị mất quyền làm việc. Vậy giải pháp nào dành cho họ? Visa 485 là loại visa được…

Giải pháp cho người giữ visa 485 bị "mắc kẹt" bên ngoài nước Úc