Việt kiều Úc giúp đỡ 1.000 trẻ em Việt Nam

Báo Việt Luận – Jimmy Phạm, một người Úc gốc Việt ở nước ngoài, đã mang đến cho hơn 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cơ hội đổi đời. Cuối những năm 1990, tại Hà Nội, Jimmy Phạm được thông báo rằng anh đã bị lừa. Một nhóm trẻ em lang thang…

Việt kiều Úc giúp đỡ 1.000 trẻ em Việt Nam