Top 5 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới không gọi tên nước Úc

Báo Việt Luận – Trong năm qua, chỉ số Hộ chiếu Henley, một xếp hạng có thẩm quyền về mức độ thân thiện với du lịch của một quốc gia, cho thấy khoảng cách ngày càng gia tăng giữa Miền Bắc toàn cầu và Miền Nam toàn cầu. Chỉ số cho thấy rằng các…

Top 5 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới không gọi tên nước Úc