Úc: “thất thu” nhân sự dù đã đưa ra thị thực nông nghiệp mới AgVisa

Báo Việt Luận – Thị thực nông nghiệp AgVisa nhằm thu hút người di cư làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Úc. Tuy nhiên, thị thực này vẫn chưa tạo nên được kết quả đáng mong đợi. Tháng 10, trong cuộc đàm phán thương mại tự do với Vương quốc Anh, thị…

Úc: “thất thu” nhân sự dù đã đưa ra thị thực nông nghiệp mới AgVisa