Kế hoạch bí mật của Trung Quốc và quốc đảo Thái Bình Dương bị rò rỉ

Báo Việt Luận – Một tài liệu bí mật bị rò rỉ cho thấy Trung Quốc và quần đảo Solomon, một đảo quốc ở Thái Bình Dương, đang hướng tới việc ký kết một thỏa thuận an ninh, làm dấy lên lo ngại ở Úc và Mỹ. Tài liệu đã bị chỉ trích bởi…

Kế hoạch bí mật của Trung Quốc và quốv đảo Thái Bình Dương bị rò rỉ