Home Du học Úc Thông tin về kế hoạch đến Úc mới nhất của sinh viên quốc tế
Du học Úc

Thông tin về kế hoạch đến Úc mới nhất của sinh viên quốc tế

Báo Việt Luận – Sinh viên quốc tế đã được tiêm phòng đầy đủ có thể đến Úc mà không cần xin miễn đi lại từ ngày 15/12/2021.

Tất cả khách du lịch cần tuân thủ các yêu cầu tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ đến cũng như bất kỳ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ nào khác mà họ dự định đi du lịch. Điều này bao gồm các yêu cầu kiểm dịch và kiểm tra sau khi đến. Để kiểm tra các yêu cầu, hãy xem Thông tin về Tiểu bang và Lãnh thổ dành cho khách du lịch .

Những sinh viên không đủ điều kiện để đi du lịch và không được miễn trừ có thể đến Úc theo Kế hoạch Nhập cư của Sinh viên Quốc tế. Ngoài ra còn có các miễn giảm đi lại hạn chế dành cho sinh viên quốc tế có thể đáp ứng các tiêu chí cụ thể bao gồm một số sinh viên y tế / y tế và nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Thông tin về kế hoạch đến Úc mới nhất của sinh viên quốc tế
Những thông tin về du học Úc rất được quan tâm.

Chính phủ các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc, với sự tham vấn của chính phủ Úc và các nhà cung cấp giáo dục đang phát triển các Kế hoạch Nhập cư của Sinh viên Quốc tế để cho phép sinh viên đến Úc trong khi vẫn còn một số hạn chế về việc đi lại.

Bạn phải có thị thực Sinh viên (subclass 500) hợp lệ để tham gia vào Kế hoạch Nhập cư của Sinh viên Quốc tế. Phía Úc sẽ không hỗ trợ việc xử lý ưu tiên đối với thị thực sinh viên như một phần của các kế hoạch này.

Mặc dù không có thời hạn thị thực tối thiểu cần thiết để nhập cảnh vào Úc, nhưng sinh viên nên có đủ thời gian trên thị thực của mình nếu có sự chậm trễ khi đến Úc. Bạn sẽ không thể lên chuyến bay theo lịch trình của mình mà không có thị thực.

Nếu muốn nộp đơn xin thị thực du học Úc tiếp theo, bạn phải đáp ứng các  yêu cầu về tính đủ điều kiện . Bạn có thể nộp đơn xin thị thực sinh viên mới bằng  ImmiAccount.

Chính quyền các tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ làm việc với các tổ chức giáo dục để xác định và tiếp cận các sinh viên quốc tế có thể đủ điều kiện trở lại Úc theo một kế hoạch đã được phê duyệt. Nếu được chọn theo Kế hoạch đến dành cho sinh viên quốc tế, bạn vẫn cần được miễn đi lại để đến Úc. Chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ có liên quan sẽ thay mặt bạn nộp đơn xin miễn trừ.

Nhà cung cấp dịch vụ giáo dục của bạn sẽ tư vấn về việc sắp xếp việc đi lại sau khi việc miễn đi lại của bạn được chấp thuận. Bạn không nên nộp đơn xin miễn đi du lịch cá nhân hoặc sắp xếp đến Úc để tham gia vào kế hoạch Du học sinh đến Úc trừ khi bạn đã được tổ chức giáo dục của bạn thông báo.

Các chi tiết khác về quy trình miễn trừ đi lại liên quan đến Kế hoạch Nhập cư của Sinh viên Quốc tế đã được phê duyệt sẽ được cung cấp cho các nhà cung cấp giáo dục và sinh viên tham gia theo yêu cầu.

Thụy Trang – Báo Việt Luận

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Du học Úc

Úc: hàng chục ngàn du học sinh sẽ được ở lại làm việc lâu hơn

Sinh viên quốc tế theo học các ngành Y tá, Kỹ thuật...

Môi trường đại học Úc tồn tại nạn quấy rối tình dục
Du học Úc

Môi trường đại học Úc tồn tại nạn quấy rối tình dục

Báo Việt Luận – Một cuộc khảo sát với gần 44.000 sinh...

Tỷ lệ sinh viên nữ thành công tại Úc cao hơn nam giới
Du học Úc

Tỷ lệ sinh viên nữ thành công tại Úc cao hơn nam giới

Báo Việt Luận – Không có gì bí mật khi lĩnh vực...