Tỷ lệ sinh viên nữ thành công tại Úc cao hơn nam giới

Báo Việt Luận – Không có gì bí mật khi lĩnh vực giáo dục quốc tế của Úc đã trải qua những thay đổi lớn trong hai năm qua, do đại dịch Covid-19 gây ra. Khi chính phủ Úc đặt mục tiêu vào các nỗ lực phục hồi, một nghiên cứu cho thấy sinh viên quốc tế đóng vai trò quan trọng trong các chương trình này.

Tỷ lệ sinh viên nữ thành công tại Úc cao hơn nam giới
Tỷ lệ sinh viên nữ thành công tại Úc cao hơn nam giới

Nghiên cứu được xuất bản bởi The Lygon Group, đã sử dụng quan điểm về giới để tiết lộ một số hiểu biết hấp dẫn về lĩnh vực giáo dục quốc tế ở Úc. Đây là một số kết luận chính của nghiên cứu và ý nghĩa của chúng đối với tương lai của ngành.

Sinh viên quốc tế nữ có nhiều khả năng được nhận vào học hơn.

Sinh viên nữ đại học ở Úc luôn đạt được thành tích cao hàng năm. Bất chấp những ảnh hưởng của đại dịch, các nữ sinh viên quốc tế không chỉ duy trì lợi thế học tập của mình, họ thậm chí còn mở rộng nó. Mặc dù số sinh viên nam đăng kí tăng 18% nhưng nữ sinh viên quốc tế tăng 22% cùng kỳ đó.

Với 91,25%, tỷ lệ thành công của các nữ du học sinh cao hơn đáng kể so với các đồng nghiệp nam của họ, tỷ lệ thành công là 87,41%.  83,46% đối với sinh viên nam.

Vai trò của phụ nữ trong việc khôi phục nền giáo dục quốc gia Trong một bài báo cho The Conversation, Giám đốc Nghiên cứu của Lygon Group, Angela Lehmann kết luận rằng nữ sinh viên quốc tế có vai trò quan trọng trong chiến lược giáo dục quốc tế 2021-2030 của Úc. Trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa, hỗ trợ cả sinh viên nam và nữ và sự thịnh vượng trong tương lai của ngành.

Thuỳ Hương – Báo Việt Luận

Thẻ:
Đang tải...