Chương trình học bổng chính phủ Úc năm 2023 tại Việt Nam khuyến khích ứng viên nữ

Báo Việt Luận – Chính phủ Úc thông báo Chương trình học bổng chính phủ Úc năm 2023 chính thức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/2 đến ngày 29/4 năm 2022.

Học bổng chính phủ Úc (AAS) sẽ dành cho công dân Việt Nam đang làm việc tại các cơ quan nhà nước và các giảng viên, nhà nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ và các công ty Việt Nam để học thạch sĩ ở các trường đại học Úc vào năm 2023.

Chương trình học bổng chính phủ Úc năm 2023 tại Việt Nam khuyến khích ứng viên nữ
Chương trình học bổng chính phủ Úc năm 2023 tại Việt Nam khuyến khích ứng viên nữ.

Ứng viên nhận được học bổng từ Chính phủ Úc được hưởng giáo dục đẳng cấp quốc tế tại Úc để thúc đẩy kiến ​​thức về các kỹ năng và xây dựng mạng lưới trong nhiều lĩnh vực.

Chương trình khuyến khích sự tham gia của các ứng cử viên nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người dân ở các vùng nông thôn khó khăn và người thuộc các nhóm khó khăn về kinh tế và xã hội. Các ứng viên được đánh giá dựa trên phẩm chất lãnh đạo, nền tảng học vấn và khả năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam trước những thách thức trong quá trình thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Úc.

Đến nay, Chính phủ Úc đã trao hơn 6.000 suất học bổng AAS cho công dân Việt Nam sang Úc học tập, nhiều cựu sinh viên đã giữ các vị trí cấp cao trong chính phủ, doanh nghiệp tư nhân, viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng địa phương sau khi trở về.

Thụy Trang – Báo Việt Luận

Đang tải...